Covid-19: nos mesures sanitaires

RESERVERINGEN: ieder vakantieverhuur betreft alleen het geselecteerde etablissement; deze kan niet overgedragen worden naar een ander RESASOL etablissement. Ieder vakantieverhuur is op naam, en kan in geen enkel geval worden afgestaan of onderverhuurd. De huur gaat daadwerkelijk van kracht na ondertekening van het contract, de betaling van een aanbetaling van 25% van het globale huurbedrag, aftrekbaar van de totale verblijfskosten, en €40 administratiekosten (niet terugbetaalbaar, voor verblijven tussen 30/6/2015 en 01/09/2015). Dit alles moet binnen een termijn van uiterlijk 8 dagen naar ons kantoor gestuurd worden. De totale verblijfskosten moeten op 1 juni 2015 voldaan zijn (reserveringen na 1 juni moeten in hun geheel betaald worden bij ondertekening van het contract). Wanneer de afbetaling niet voldaan is op de overeengekomen datum, zal het contract van rechtswege ongeldig verklaard worden, zonder voorafgaande aanmaning.

De huur gaat alleen van kracht met onze toestemming. Bij ontvangst van het contract en de betaling zal u een ontvangstbewijs opgestuurd krijgen. Deze moet bij aankomst aan de receptie van uw gereserveerde vakantieverhuur getoond worden; het huurnummer is ter indicatie, en dus geen garantie, behalve als u gekozen heeft voor gegarandeerde optiekeuze van de vakantieverhuur bij het boeken. Van 22/6/2015 tot 31/8/2015 kan er alleen voor een periode van min. 7 nachten gereserveerd worden, 10 of 11 nachten (aankomst en vertrek op woensdag, zaterdag of zondag). Tijdens deze perioden kan er in het weekend gereserveerd worden (minimaal 2 nachten) of per nacht, naar gelang onze beschikbaarheid, na onze schriftelijke toestemming. De totale verblijfskosten zullen berekend worden op basis van de in het huurcontract aangegeven data: er wordt geen korting gegeven bij voortijdig vertrek of verlate aankomst.

ANNULERINGEN: PAS OP: in het geval dat u later aankomt of uw verblijf moet annuleren, wordt u verzocht dit zo snel mogelijk schriftelijk te melden (telefonische berichten worden niet geaccepteerd). Mochten wij geen informatie ontvangen, zal de standplaats vanaf de volgende dag 12u weer beschikbaar worden, en kan dus aan een andere gast toegekend worden; de volledige betaling van de diensten worden geïnd als schadevergoeding. Bij annulering wordt afgetrokken of moet u betalen: a) De administratie- en verzekeringskosten. b) Als schadevergoeding voor contractbreuk: een bedrag gelijk aan 25% van de totale verblijfkosten, indien u annuleert voor 1 juni 2015, en een bedrag gelijk aan of de volledige verblijfskosten, wanneer u annuleert na 1 juni 2015, of indien u zich niet meldt op de overeengekomen aankomstdatum. ANNULERINGSVERZEKERING: In het huurcontract wordt een vrijblijvende annuleringsverzekering geboden. de voorwaarden staan op onze website.

HUURVOORWAARDEN: Om verzekering- en veiligheidsredenen, is het verboden om het maximaal aantal personen per vakantieverhuur te overschrijden. De beheerder van het etablissement zal ieder persoon boven de capaciteit weigeren. De huurder zal de huisregels van het etablissement respecteren, waarvan hij verklaard kennis genomen te hebben. Huisdieren zijn strikt verboden in de vakantieverhuur, behalve wanneer aangegeven. MINDERJARIGEN ZONDER TOEZICHT: Minderjarigen kunnen op de camping verblijven, op voorwaarde vergezeld te worden van een meerderjarige, met schriftelijke ouderlijke toestemming, en het reserveringscontract te hebben laten tekenen door één van hun ouders, of wettelijke voogd.

AANKOMST – VERTREK: Bij aankomst is de vakantieverhuur beschikbaar vanaf 16u, tot uiterlijk 20u. Op de vertrekdag moet de vakantieverhuur uiterlijk om 10u weer vrij zijn. Standplaatsen moeten uiterlijk 12u weer vrij zijn. Indien later, zal een extra dag in rekening gebracht worden. De kampeerder en huurder worden geacht zich te houden aan de huisregels van ieder etablissement. BORG: voor het verhuur van stacaravans, cottages, bungalows, chalets en appartementen, wordt een borgsom van €200 gevraagd bij aankomst om eventuele schade in de vakantieverhuur te dekken, en nog een borgsom van €95 om eventuele eindschoonmaakkosten te dekken. Uiterlijk de avond tevoren moet u een afspraak maken bij de receptie voor de eindinventaris. De vakantieverhuur moet schoon afgeleverd worden; indien niet het geval zal de borgsom van €95 ingehouden worden. Gebroken, verloren of beschadigde voorwerpen tijdens het verblijf zullen in rekening gebracht worden; In geval van vertrek buiten de openingstijden, en wanneer de vakantieverhuur netjes is afgeleverd, zal de borgsom zo snel mogelijk per post verstuurd worden.

HUISDIEREN: huisdieren moeten VERPLICHT aan de lijn, een halsband dragen, getatoeëerd zijn, ingeënt, in bezit zijn van een Europees dierenpaspoort, en aangegeven worden bij de receptie. Honden van de 1e categorie (vechthonden) ZIJN VERBODEN in het etablissement (ministerieel besluit van 30/06/1992, 22/01/1985, 06/01/1999). Zorg ervoor dat ze hun behoeften buiten de vakantieverhuur doen. RECHT OP AFBEELDING: tijdens uw verblijf kan u op ons terrein gefotografeerd, of gefilmd worden. Wij kunnen deze foto’s of films eventueel gebruiken voor reclamedoeleinden, behalve wanneer u schriftelijk bij de receptie aangeeft dat u hier niet van gediend bent.

TOEGANG CAMPING: op de camping moet verplicht armband gedragen worden.

GESCHIL: eventuele klachten betreffende niet-overeenstemmende dienstverleningen t.o.v. contractuele verplichtingen moeten schriftelijk gesignaleerd worden (aangetekende brief met ontvangstbewijs) aan de betreffende campingbeheerder, of aan RESASOL binnen 30 dagen na het einde van uw verblijf. Bij geschillen is alleen handelsrechtbank van DAX bevoegd.

Arrangementen 4 maanden voor standplaatsen en vakantieverhuur, specifiek voor Nature & Loisirs (van 28/3/2015 tot 27/6/2015 en van 05/09/2015 tot 27/9/2015): indien de huurder niet de gehele periode van dit arrangement verbruikt, geeft dit geen recht op vergoeding. Deze aanbieding is exclusief bestemd voor recreatieve verblijven, en in geen geval voor verblijven met een zakelijk karakter, en kan niet gebruikt worden als ambtswoning. Betaling: 50% bij reservering, 50% voor 01/05/15. Om veiligheidsredenen moeten bij afwezigheid stekkers van elektrische apparaten uit het stopcontact gehaald worden, het gas afgesloten en is de opslag van bederfelijke- of gevaarlijke producten verboden. Kampeerplaatsen: tijdens de duur van het contract kan er niet van plaats veranderd worden, en is het verboden het geïnstalleerde materiaal te wijzigen (tent, caravan, camper). Vakantieverhuur: verschillende inventarissen zullen maandelijks uitgevoerd worden. De huurder accepteert de komst van onderhoudspersoneel of een gespecialiseerd bedrijf, zelfs bij afwezigheid. Toeristenbelasting (0.61cts p.d.p.p. vanaf 13 jaar) zal alleen betaald moeten worden van 01/06 tot 27/06, en van 05/09 tot 27/09 naar gelang de bezetting.

ANNULERINGSVERZEKERING :
Camping overeengekomen met SART ASSURANCES
contract dat u tegen de gevolgen van de annulering of onderbreking van uw verblijf.
• VOOR UW VERTREK, bij één van de volgende gebeurtenissen: Een ernstige ziekte of een ernstig ongeval of het overlijden van uzelf of uw echtgenoot (of degene waar u officiële mee samenwoont); Eén van uw bloedverwanten in opklimmende linie, uw nakomelingen, uw schoonzoon of schoondochter ; Overlijden van een broer of zus, een zwager of schoonzus ; Belangrijke materiële schade aan uw eigendommen waar u zelf bij aanwezig moet zijn ; Economisch ontslag ; Ongeval of diefstal van uw voertuig en of caravan op de rechtstreekse weg naar de verblijfplaats; De afsluiting van een vast dienstverband na de reserveringsdatum van heft verblijt ; Annulering of veran- dering van data van het verlof door de werkgever.
• ZUlT U VERGOED KRIJGEN : Tot 25 % van de huurprijs bij een gebeurtenis tussen de reserveringsdatum et de 30e dag voor de datum waarop de reservering ingaat ; 100 % van de huur- prijs als er lets gebeurt minder dan 30 dagen voor die datum.
• TIJDENS UW VERBlIJF, als één van de hierboven beschreven gevallen zich voordoet en u genoodzaakt bent uw verblijf te onderbreken, ZUlT U HeT BeDRAG VeRGOeD KRIJGeN dat overeenkomt met dat gedeelte van het verblijf dat reeds door de camping in rekening gebracht is, maar waar u geen gebruik van heeft gemaakt.
• UITZONDERINGEN : Ongevallen veroorzaakt door een oor- log met het buitenland, een burgeroorlog, staking, radioak- tieve of nucleaire gevolgen; Door de verzekerde met opzet veroorzaakte ongevallen; Zelfmoord of poging tot zelfmoord door de verzekerde; Een ongeval, ziekte of het overlijden : dat plaatsvindt voordat de garantie in werking getreden is, dat het gevolg is van een chronische gezondheidstoestand; Zenuwinzinking met een ziekenhuisopname van minder dan 3 dagen.
• WAT U MOET DOEN IN GEVAl VAN EEN ONGEVAl
• Onmiddellijk, binnen 24 uur de camingdirektie waarschuwen van een gebeurtenis die uw vertrek verhindert.
• De verzekeraar op de hoogle brengen en alle noodzakelijke
inlichtingen en papieren verstrekken, met name : een dokters- bewijs dat de aard, de oorzaak en de graad van ernstigheid aangeeft van het ongeluk of de ziekte, een copie van de zieken- fondskaart (of van uw partikuliere ziektekostenverzekeringspo- lis), een overlijdensakte, ieder ander bewijsstuk.
Al deze papieren dient u te sturen naar :
CABINET SART – BP 80063 – 33164 LA TESTE Cedex – Tél. 05 56 54 32 17 – Fax 05 56 54 60 70 – E-mail : annulresa@sart-assu- rance.com
Dit document geeft slechts de algemene richtlijnen weer. Een exemplaar van de algemene voorwaarden van dit kontrakt is verkrijgbaar bij uw verzekeringsagent.

LOGO_RESASOL_BC_FOOTER
logo_Monmobilhome_footer
gardiennage-contour-footer